ECE R10 – OTOMOTİV EMC TESTLERİ

ECE R10 – OTOMOTİV EMC TESTLERİ

ECE R10, otomotivde kullanılan araçların ve elektronik alt tertibatların (ESA) Elektromanyetik Uyumluluk gereksinimlerini tanımlamaktadır. Ürünün hem EMC testlerini hem de tip onayını açıklar.CGS TEST HİZMETLERİ olarak ECE R10 EMC Testlerini profesyonel kadromuzla gerçekleştirmekteyiz.

ECE R10 aşağıda belirtilen unsurlar için geçerlidir.

Elektromanyetik uyumluluk açısından L6, L7, M, N, O, T, R ve S kategorilerindeki araçlar ; Elektromanyetik uyumluluk açısından bu araçlara takılması amaçlanan bileşenler ve ayrı teknik üniteler .

ECE R10 neleri kapsıyor?

ECE R10, içten yanmalı (benzin-motorin), elektrikli ve plug-in hibrit araçların (PHEV) EMC testi ve sertifikasyonu, özellikle ana güç kaynağına veya araç dışı şarj ekipmanına arayüz oluşturan bileşenler için özel gereksinimleri içerir.

ECE R10, aracın, sürücünün, yolcunun ve diğer yol kullanıcılarının korunmasının doğrudan kontrolü ile ilgili yayılan ve iletilen bozulmalara karşı bağışıklık ile ilgili gereklilikleri kapsar. Yönetmelik, araç veri yolu işlevselliği ile ilgili olarak sürücü veya diğer yol kullanıcıları için kafa karışıklığına neden olabilecek rahatsızlıkları ele almaktadır. ECE R10 ayrıca, elektrikli veya elektronik ekipmanın yakındaki veya bitişik araçlardan amaçlanan kullanımını korumak için istenmeyen yayılan ve iletilen emisyonların kontrolüne ve araca sonradan takılabilecek aksesuarlardan kaynaklanan arızaların kontrolüne ilişkin gereklilikleri de ele alır.

ECE R10 TESTİ

ECE R10, EMC testlerinin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar ve uygulanan çeşitli test standartları vardır. Her test ve test kurulumu ayrıntılı olarak açıklanmıştır.ECE R10 EMC TESTİ

Yönetmelik kapsamında yer alan testler, aracın tamamı veya bileşen parçaları üzerinde gerçekleştirilebilir.

ECE R10 EMC Testleri  iki gruba ayrılabilir: emisyon ve bağışıklık. Emisyon ve bağışıklık testleri, belirtilen test standartlarına göre yapılır. ECE R10 Revizyon 6’ya atıfta bulunulan standartlar aşağıda listelenmiştir:

 • CISPR 12 “Araçların, motorlu teknelerin ve kıvılcım ateşlemeli motorla çalışan cihazların radyo parazit özellikleri – Sınırlar ve ölçüm yöntemleri”
 • CISPR 16-1-4 “Radyo paraziti ve bağışıklık ölçüm cihazı ve yöntemleri için özellikler – Bölüm 1: Radyo paraziti ve bağışıklık ölçüm cihazı cihazı – Yayılan bozulma ölçümleri için antenler ve test alanları”
 • CISPR 25 “Araçlarda kullanılan alıcıların korunması için radyo parazit özelliklerinin ölçüm limitleri ve yöntemleri”
 • ISO 7637-2 “Karayolu araçları – İletim ve bağlantıdan kaynaklanan elektriksel bozulma – Bölüm 2: Yalnızca nominal 12 V veya 24 V besleme gerilimine sahip araçlarda besleme hatları boyunca elektriksel geçici iletim”
 • ISO-EN 17025 “Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel gereklilikler”
 • ISO 11451 “Karayolu araçları – Dar bant yayılan elektromanyetik enerjiden kaynaklanan elektriksel bozulmalar – Araç test yöntemleri”: Bölüm 1: Genel ve tanımlar (ISO 11451-1); Bölüm 2: Araç dışı radyasyon kaynağı (ISO 11451-2); Bölüm 4: Toplu akım enjeksiyonu (BCI) (ISO 11451-4).
 • ISO 11452 “Karayolu araçları – Dar bant yayılan elektromanyetik enerjiden kaynaklanan elektriksel bozulmalar – Bileşen test yöntemleri”: Bölüm 1: Genel ve tanımlar (ISO 11452-1); Bölüm 2: Emici astarlı oda (ISO 11452-2); Bölüm 3: Enine elektromanyetik mod (TEM) hücresi (ISO 11452-3); Bölüm 4: Toplu akım enjeksiyonu (BCI) (ISO 11452-4); Bölüm 5: Stripline (ISO 11452-5).
 • İTÜ Radyo Yönetmeliği.
 • IEC 61000-3-2 “Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) – Bölüm 3-2 – Harmonik akım emisyonları için sınırlar (ekipman giriş akımı faz başına ≤ 16 A)”
 • IEC 61000-3-3 “Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) – Bölüm 3-3 – Limitler – Anma akımı faz başına ≤ 16 A olan ve koşula tabi olmayan ekipman için genel düşük voltajlı sistemlerde voltaj değişiklikleri, voltaj dalgalanmaları ve kırpışma sınırlaması bağlantı”
 • IEC 61000-3-11 “Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) – Bölüm 3-11 – Limitler – Genel alçak gerilim sistemlerinde gerilim değişikliklerinin, gerilim dalgalanmalarının ve kırpışmanın sınırlandırılması – Anma akımı faz başına ≤ 75 A olan ve koşullu bağlantıya tabi olan ekipman “
 • IEC 61000-3-12 “Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) – Bölüm 3-12 – Giriş akımı > 16 A ve faz başına ≤ 75 A olan genel düşük voltajlı sistemlere bağlanan ekipman tarafından üretilen harmonik akım emisyonları için sınırlar”
 • IEC 61000-4-4 “Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) – Bölüm 4-4 – Test ve ölçüm teknikleri – Elektriksel hızlı geçişler/patlama bağışıklık testi”
 • IEC 61000-4-5 “Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) – Bölüm 4-5 – Test ve ölçüm teknikleri – Aşırı gerilim bağışıklığı testi”
 • IEC 61000-6-3 “Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) – Bölüm 6-3 – Genel standartlar Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için emisyon standardı”
 • CISPR 16–2–1 “Radyo bozulmaları ve bağışıklık ölçüm cihazları ve yöntemleri için spesifikasyon – Bölüm 2-1 – Bozulmaların ve bağışıklığın ölçüm yöntemleri – İletilen bozulmaların ölçümü”
 • CISPR 22 “Bilgi Teknolojisi Ekipmanı – Radyo parazitlerinin özellikleri – Sınırlar ve ölçüm yöntemleri”
 • CISPR 16-1-2 “Radyo paraziti ve bağışıklık ölçüm cihazları ve yöntemleri için spesifikasyon – Bölüm 1-2: Radyo paraziti ve bağışıklık ölçüm cihazı – Yardımcı ekipman – İletilen bozulmalar”
 • IEC 61851-1 “Elektrikli araç iletken şarj sistemi – Bölüm 1: Genel gereksinimler”
 • CISPR 32 “Multimedya ekipmanının elektromanyetik uyumluluğu – Emisyon gereksinimleri”

ECE R10 Araç Emisyon Testleri

Annex 4- Araçtan yayılan geniş bant emisyonları

“RESS”, aracın elektrik tahriki için elektrik enerjisi sağlayan yeniden şarj edilebilir enerji depolama sistemi anlamına gelir.Test, 30 ila 1000 MHz frekans aralığında CISPR 12’ye göre yapılmalıdır.Ek 4, kullanılacak test yöntemini belirtir.Uygulanabilir olduğunda, araçlar iki konfigürasyonda test edilecektir:

“Güç şebekesine bağlı REESS şarj modu” dışındaki konfigürasyon;

“Güç şebekesine bağlı REESS şarj modu” konfigürasyonu.

Annex 5 – Araçtan yayılan dar bant emisyonları

Test, 30 ila 1 000 MHz frekans aralığında CISPR 12 veya CISPR 25’e göre yapılmalıdır.

Ek 5, izlenecek test yöntemini belirtir.

Test, yalnızca elektrik şebekesine bağlı “RESS şarj modu” dışındaki bir konfigürasyondaki araçlar için geçerlidir.

Annex 13 – Yeniden şarj modundaki bir araç için (Varsa) – Beslemeden kaynaklanan emisyonlar

Tipini temsil eden bir araçtan AC veya DC güç hatlarında iletilen RF emisyonları, Ek 13’te açıklanan prosedüre göre ölçülmelidir. Ek’te aksi belirtilmedikçe, test CISPR 16-2-1’e göre yapılacaktır.

Annex 11- Şarj modundaki bir araç için (Varsa) – Şebekedeki harmoniklerin ölçümü

Tipini temsil eden bir araç tarafından üretilen AC güç hatlarındaki harmonik emisyonlar, Ek 11’de açıklanan prosedüre göre ölçülecektir. Test aşağıdakilere uygun olarak yapılmalıdır:

A Sınıfı ekipman için IEC 61000-3-2 (şarj modu ani akımı ≤16 A faz başına);

IEC 61000-3-12 (faz başına şarj modu ani akımı >16 A ve ≤75 A ile).

Annex 12- Şarj modundaki bir araç için (Varsa) – voltaj değişimi ve titreme

AC şebekesinde kendi tipini temsil eden bir araç tarafından yayılan voltaj değişimleri, voltaj dalgalanmaları ve titreme şeklindeki rahatsızlıklar, Ek 12’de açıklanan prosedüre göre ölçülmelidir.

Test aşağıdakilere uygun olarak yapılmalıdır:

IEC 61000-3-3 (RESS şarj modu akım derecelendirmesi ile faz başına ≤16 A ve koşullu bağlantıya tabi değildir) ;

IEC 61000-3-11 (RESS şarj modu akım derecesi >16 A ve faz başına ≤75 A ve koşullu bağlantıya tabidir).

ECE R10 Bağışıklık Testleri

Annex 6 – Aracın radyasyon bağışıklığı

Test tipine bağlı olarak, ISO 11451-2 standardına göre (Ek 6’da verilen ayrıntılara uygun olarak, özellikle “50 km/s” modu için araç test koşulları ile ilgili olarak) veya standart ISO 11451-1

Alan gücü, 20 ila 2000 MHz frekans bandının %90’ı üzerinde 30 V/m rms ve 20 ila 2000 MHz frekans bandının tamamı üzerinde en az 25 V/m rms olacaktır.

Uygulanabilir olduğunda, araçlar iki konfigürasyonda test edilir:

“Güç şebekesine bağlı REESS şarj modu” dışındaki konfigürasyon;

“Güç şebekesine bağlı REESS şarj modu” konfigürasyonu.

“Bağışıklıkla ilgili işlevlere” sahip ESA’ları olmayan araçlar, radyasyonlu bağışıklık için test edilmez.

Annex 15 – Şarj modundaki bir araç için (Varsa) – Geçici/patlama bozuklukları

Tipini temsil eden bir aracın AC veya DC güç hatları boyunca yürütülen geçici rejim/patlama bozukluklarına karşı bağışıklık, Ek 15’te açıklanan prosedüre göre ölçülmelidir.

Ek’te aksi belirtilmedikçe, test IEC 61000-4-4’e göre yapılmalıdır.

Annex 16 – Şarj modundaki bir araç için (Varsa) – AC ve DC güç hatları boyunca iletilen aşırı gerilime karşı bağışıklık

Tipini temsil eden bir aracın AC ve DC güç hatları boyunca yürütülen aşırı gerilime karşı bağışıklık, Ek 16’da açıklanan prosedüre göre ölçülmelidir.

Ek’te aksi belirtilmedikçe, test IEC 61000-4-5’e göre yapılmalıdır.

ECE R10 Bağışıklık ile ilgili işlevler nelerdir?

ECE R10, aracın bağışıklıkla ilgili işlevlerinden bahseder. Bu, bağışıklıkla ilgili işlevlere sahip ürünlerin çok daha fazla teste ihtiyaç duyması nedeniyle test planını tanımlar. “Bağışıklıkla ilgili işlevler” altı işlev kategorisi olarak listelenmiştir. Bu liste ayrıntılı değildir ve araç veya teknolojinin teknik gelişimine uyarlanmalıdır.

1) Aracın doğrudan kontrolü ile ilgili işlevler:

Bozulma veya değişiklik ile: örneğin motor, vites, fren, süspansiyon, aktif direksiyon, hız sınırlama cihazları;

Sürücü konumunu etkileyerek: örneğin koltuk veya direksiyon simidi konumu;

Sürücünün görünürlüğünü etkileyerek: örneğin kısa far, ön cam sileceği, dolaylı görüş sistemleri, kör nokta sistemleri.

2) Sürücü, yolcu ve diğer yol kullanıcılarının korunmasıyla ilgili işlevler:

Örneğin hava yastığı ve güvenlik sistemleri, acil çağrı sistemleri;

3) Rahatsız edildiğinde sürücü veya diğer yol kullanıcıları için kafa karışıklığına neden olan işlevler:

Optik bozulmalar: örneğin sinyal lambaları, stop lambaları, uç anahat işaret lambaları, arka konum lambası, acil durum sistemi için ışık çubuklarının yanlış çalışması, (a) veya (b) alt paragraflarındaki işlevlerle ilgili uyarı göstergelerinden, lambalardan veya ekranlardan gelen yanlış bilgiler. sürücünün doğrudan görünümünde gözlemlenebilir;

Akustik bozukluklar: örneğin hırsızlık alarmı, kornanın hatalı çalışması.

4) Araç veri yolu işlevselliği ile ilgili işlevler:

Verileri iletmek için kullanılan araç veri yolu sistemlerinde veri iletimini engelleyerek, bağışıklıkla ilgili diğer işlevlerin doğru çalışmasını sağlamak için gereklidir.

5) Bozulduğunda aracın yasal verilerini etkileyen işlevler: örneğin takograf, kilometre sayacı;

6) Elektrik şebekesine bağlandığında şarj moduyla ilgili işlev:

Araç testi için: beklenmedik araç hareketine yol açarak;

ESA testi için: yanlış bir şarj durumuna yol açarak (örn. aşırı akım, aşırı voltaj).

ECE R10 testleri yapıldıktan ve PASS test raporu düzenlendikten sonra ürüne Tip Onayı veya Homologasyon (E-işaret) de verilebilir. Bu adımda üretici ve/veya distribütör firmaya ait ECE R10 test raporu, ürünün teknik dokümanları ve kalite dokümanları (geçerli ISO 9001 sertifikası gibi) üçüncü taraf ve yetkili kuruluş tarafından kontrol edilir. Tüm ürün ve şirket belgelerinin doğru bir şekilde sunulması durumunda, ürün üzerine E işareti yapıştırılabilir.

  Translate »
  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com