Makine CE Belgesi

Makine CE Belgesi

CGS TEST HİZMETLERİ  ; Avrupa Komisyonu tarafından CE işareti uygunluk değerlendirme hizmetleri gerçekleştirmek üzere 2891 kimlik numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. CGS TEST HİZMETLERİ Onaylanmış Kuruluş yetki kapsamına Avrupa Birliği resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.  Akredite LVD ve EMC Deney Laboratuvarına sahip olan CGS Test Hizmetleri ile güvenle eksiksiz hizmet alın!

Makine sektörü mühendislik endüstrisinin önemli bir parçasıdır ve ülkemiz ekonomisinin endüstriyel dayanak noktalarından biridir. Doğrudan makine kullanımından kaynaklanan çok sayıda kazanın sosyal maliyeti, makinelerin emniyetli bir şekilde tasarlanması, yapılması ve uygun kurulum ve bakım ile azaltılabilir. Makine Emniyeti Yönetmeliği güvenli makineler için temel rehberimiz olacaktır. 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği ile ilgili olarak yayınlamış olan rehber dokümanı linke tıklayarak incelemenizi tavsiye ederiz,rehber ne yazık ki Türkçe olarak mevcut değil.

CGS TEST HİZMETLERİ Makine CE Belgelendirme süreçlerini uzman kadrosu ve akreditasyon güvencesi ile titizlike tamamlamaktadır.

Makineler CE İşareti kapsamına girmektedir. CE Belgesi olmadan Makinelerin ülkemizde ve Avrupa ülkerinde satışa sunulmasına izin verilmemektedir.

Makineler temel mantıkta  Riskli ve risksiz ürün grupları olarak 2 yöntemle incelenir:

Riskli ürünler :Makine Emniyeti Yönetmeliği EK IV de yer almaktadır,bu makineler için özel akış şemaları öngörülmüştür. Ürün gruplarında atanmış Onaylanmış Kuruluşlar ile çalışılması gerekmektedir.

Risksiz ürünler: Self-deklarasyona tabi EK I içinde tanımlanmış gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekli olan makinelerdir. Üretici tüm dayanakları, test raporu, risk analizi vb. hazır ettikten sonra herhangi bir kurumun müdahalesi olmadan CE İşaretini makineye uygulayabilir.

Hemen Başvur!

Makineler Hangi Yönetmelikler kapsamına girmektedir?

Makineler başta 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği ve birçok elektronik aksam içerdiğinden dolayı 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun şekilde üretilmek zorundadır.

Üretici veya AB’deki yetkili temsilcisi, CE işareti koymadan önce ürünün geçerli direktiflerin gerekliliklerine uygunluğunu beyan etmeli ve bu durumda ürünün yasal sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu nedenle, ilgili direktiflerin gerekliliklerini ve bu gerekliliklere uygunluğu göstermek teknik dosya, test ve muayene raporları vb. kanıtlara sahip olmalıdır.

Makine Uygunluk Beyanının Oluşturulması

Makine üreticisi makinesini üretip, makinesinin yasal mevzuatlara ispatını sağladıktan sonra uygunluk belgesi vererek ürününün CE İşareti gerekliliklerini sağladığını hukuken bağlayıcılığı olacak şekilde tasdik etmek zorundadır. Ülkemiz de uygunluk beyanı çoğu zaman yanlış anlaşılmakta, sadece uygunluk beyanı hazırlamak yeterli görülmektedir. Uygunluk beyanı aslında yapmış olduğumuz test, analiz, risk değerlendirme, teknik dosya hazırlama vb. işlemlerin sonucunda ortaya çıkan bir sonuç, özet dokümanı olmalıdır. Tek başına dayanakları olmadan bir bağlayıcılığı bulunmamakta, yetkili makamlara sunulmak üzere muhakkak teknik dosya, test raporları , risk analizi, kritik komponent onaylar vb. hazır bulundurulmalıdır.

Makine CE Belgelendirme Sürecinde Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

Uzman mühendislerimiz ve teknik altyapımızla Makinelerinizin CE belgelendirmesini titizlikle sağlıyoruz:

  • 2006/42/AT EK I Temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri incelemesi
  • TSEN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN ISO 12100:10 Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
  • Makine özelliğine göre B veya C Tipi Standartlarına göre İnceleme
  • Makine EMC Testleri Sahada uygulayabilmekteyiz.
  • Teknik Dosyanın İncelenmesi
  • AT Uygunluk Beyanı Oluşturulması

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği ve Harmonize Standartlar Bakış Açısı

Yönetmeliklerde belirtilen temel şart ve güvenlik koşullarının ne şekilde sağlanacağına ışık tutmak amacıyla AB Konseyi tarafından görevlendirilen kuruluşlarca yardımcı dokümanlar yayınlanır.
Bu dokümanlara “Standart” denir. Uyumlaştırılmış bir standart, CEN,CENELEC veya ETSI gibi onaylanmış Avrupa Standartları Organizasyonu tarafından geliştirilen bir Avrupa standartıdır .Avrupa Komisyonu’nun bu kuruluşlardan birine yaptığı bir talep sonrasında oluşturulmaktadır.
Bu standartlar, üye ülke standart kuruluşlarınca, Milli Standart haline dönüştürülmektedir.

Uyumlaştırma Örneği :
IEC :IEC 60204-1
CENELEC :EN 60204-1
TSE :TS EN 60204-1 

A TİPİ STANDARTLAR

A tipi Standartlar Tüm makineler için geçerli olan temel tasarım ilkelerini ve temel kuralları belirlerler. Yalnızca bu standartları uygulamak Makine Emniyeti Yönetmeliğini doğru uygulanması için temel bir çerçeve vermesine rağmen, tek başına uygulanması Yönetmeliğin ilgili temel sağlık ve güvenlik kuralları için  yeterli değildir.

Örnek:

TS EN ISO 12100:2010 Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması

Bu standartın hükümleri bütün makinalarda geçerlidir.

B TİPİ STANDARTLAR

B-tipi standartları makine kategorilerinin geniş bir yelpazesinde kullanılan makine güvenliği standartlarıdır. B tipi Standartlar çoğu makine ve ürün grubu için Makine Emniyeti Yönetmeliğinin talep ettiği temel gereklilikleri sağlamak için yeterlidir.B tipi Standartlar  Güvenliğin sağlanma şeklini gösteren standartlardır.

Bağımsız olarak piyasaya sürülen güvenlik bileşenlerinin özelliklerini veren B tipi standartların uygulanması, ilgili güvenlik bileşenlerine ve standartların kapsadığı temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluk varsayımını verir.

Örnek:

TS EN ISO 13849-1 Makinelerde güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları- Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler

TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar

C TİPİ STANDARTLAR

C tipi Standartlar ürünler için uygulanan özel standartlardır. C tipi Standartlar A ve B tipi Standartlara atıfta bulunabilirler. Belirli bir makine veya makine grubu için hazırlanan detaylı güvenlik standartlarıdır.

Örnek:

TS EN 303-5 Kazanlar-Bölüm 5: Katı yakıtlı kazanlar elle ve otomatik yüklemeli, anma ısı gücü 300 kw’a kadar-Terim ve tarifler, özellikler, deneyler ve işaretleme

    Translate »