MIL-STD-461E/F/G EMI/EMC TESTİ

MIL-STD-461E/F/G Standardı Nedir?

MIL-STD-461 Standardı kapsamında test talepleriniz için CGS Test Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

MIL-STD-461 Standardı Askeri Cihazların  Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) yeterlilik testi için  temel EMC Standardı olmuştur ve birçok endüstriyel ve ticari uygulamanın temeli haline gelmiştir.MIL-STD-461, elektronik, elektrikli ve elektromekanik ekipman ve alt sistemlerin elektromanyetik girişim (EMI) emisyonunun ve duyarlılık özelliklerinin kontrolü için arayüz ve ilgili doğrulama gerekliliklerini belirler. Bu tür ekipman ve alt sistemler, bağımsız olarak veya diğer alt sistemlerin veya sistemlerin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılabilir.

MIL-STD-461, ilk yayının 50 yılı aşkın bir süre önce yayınlanmasından bu yana, belirli gereksinimler ve testlerde birçok değişiklikle birlikte gelişmiştir. Teknolojideki ilerlemeler ve uyumlulukla ilgili sorunlar, standardın güncellenmesini teşvik etti. Ancak asıl amaç, ekipmanın emisyon limitlerinin yönetildiğine ve cihazların doğal ve makine yapımı elektronik sinyaller ve gürültüden kaynaklanan parazitlere karşı savunmasız olmadığına dair makul bir güvence sağlamak olmuştur.

MIL-STD-461 bir test standardı olmasına rağmen, gereksinimler uyumluluk elde etmek için birçok tasarım parametresini yönlendirir.

MIL-STD-461E/F/G Standardı Testleri

 1. CE 101 İletilen emisyonlar, ses frekansı akımları güç kabloları.(30Hz – 10kHz)

  MIL-STD-461E/F/G Standardı CE101 Testi; askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların, sistemlerin ve alt sistemlerin güç hatları üzerinden kablo yolu ile yayılan 30Hz – 10kHz frekans aralığındaki elektromanyetik bozulmaları ölçmektir. Gemilerde, denizaltılarda,  kara kuvvetleri uçaklarında (uçuş hattı dahil), ve denizaltı savunma harbi yeteneğine sahip donanma uçaklarında kullanılan cihazların besleme ve geri dönüş hatlarına uygulanan CE101 deney yöntemini kapsar.

 2. CE102 İletilen emisyonlar, radyo frekansı potansiyeli, güç kablolar (10 kHz - 10 MHz)

  MIL-STD-461E/F/G  Standardı CE102 Testi askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların, sistemlerin ve alt sistemlerin güç hatları üzerinden kablo yolu ile yayılan10kHz – 10MHz frekans aralığındaki elektromanyetik bozulmaları ölçmektir. EUT’nin parçası olmayan diğer kaynaklardan güç alan dönüşler dahil tüm güç kabloları için 10 kHz’den 10 MHz’e kadar uygulanan CE102 deney yöntemini kapsar. EUT’den gelen elektromanyetik emisyonların, dönüşler dahil olmak üzere güç giriş kabloları için belirtilen gereklilikleri aşmadığını doğrulamak için kullanılır.

 3. CS 101 İletilen duyarlılık, güç kabloları. (30 Hz - 150 kHz)

  MIL-STD-461E/F/G Standardı CS101 Testi ; askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların, DC cihazlarda 30 Hz’den, AC cihazlarda besleme frekansının 2. Harmoniğinden itibaren 150 KHz’ kadar, EUT’nin güç hatlarına iletim yoluyla kuple olan emisyonlara karşı, EUT’nin fonksiyonlarında herhangi bir bozulmanın meydana gelip gelmediğinin denetlenmesidir.

  Bu deney AC ve DC beslenen askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların canlı (faz veya +) hatlarına uygulanır. Geri dönüş hattına (nötr veya -) uygulanmaz. 461F standardı AC ile beslenen cihazlar için faz başına küçük eşit 100A sınırı getirmiştir.Yani 100 amperden büyük ise teste tabi tutulmaz. 461G standardı ise AC ile beslenen cihazlar için faz başına küçük eşit 30A sınırı getirmiştir.Yani 30 amperden büyükse teste tabi tutulmaz.

  Eğer deneye giren cihaz DC ile besleniyorsa deney 30Hz’ den, AC ile besleniyorsa deney besleme frekansının 2.harmoniğinden başlamalıdır. (Örneğin 60Hz ile beslenen numune için deneyler 120Hz’ ten başlar.)

 4. CS114 İletilen duyarlılık, toplu kablo enjeksiyonu. (4 kHz - 200 MHz)

  MIL-STD-461E/F/G Standardı CS114 Testi; askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların tüm kablo demetlerine ayrı ayrı 10kHz – 200MHz frekans aralığında bozucu işaret enjekte edildiğinde deneye giren cihazın bağışıklık seviyesini belirlemektir. güç kabloları da dahil olmak üzere tüm ara bağlantı kabloları için 10 kHz’den 200 MHz’e kadar geçerlidir. Gemilere veya denizaltılara kurulması amaçlanan EUT’ler için, tam güç kablolarında (yüksekler ve geri dönüşler – ortak mod testi) 4 kHz’den 1 MHz’e kadar 77 dBμA’lık ek bir ortak mod sınırı uygulanabilir.

 5. CS 115 İletilen duyarlılık, toplu kablo enjeksiyonu, impuls uyarımı.

  MIL-STD-461E/F/G Standardı CS115 Testi; askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların tüm kablo demetlerine ayrı ayrı darbe işareti enjekte edildiğinde deneye giren cihazın bağışıklık seviyesini belirlemektir. Bu deney AC ve DC beslenen askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların besleme ve ara bağlantı hatlarına uygulanır.

 6. CS116 İletilen duyarlılık, sönümlü sinüzoidal geçişler, kablo ve güç kabloları.(10 kHz - 100 MHz)

  MIL-STD-461E/F/G CS116 Testi; askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların tüm kablo demetlerine ayrı ayrı sönümlü sinüs şeklindeki bozucu işaret enjekte edildiğinde deneye giren cihazın bağışıklık seviyesini belirlemektir. Bu deney güç kabloları ve ayrı yüksek taraf güç kabloları dahil olmak üzere tüm ara bağlantı kabloları için 10 kHz’den 100 MHz’e kadar geçerlidir. Güç dönüşleri ve nötrlerin ayrı ayrı test edilmesi gerekmez. Denizaltı uygulamaları için bu gereklilik, yalnızca basınçlı gövdeye giden veya tekneden çıkan kablolar ve hatlar için geçerlidir.

 7. CS118 Personel kaynaklı elektrostatik deşarj.

  MIL-STD-461 Standardı CS118 Testi ; askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların  açık bir konfigürasyonda personel kaynaklı elektrostatik deşarja (ESD) dayanma yeteneğini doğrulamak için kullanılır Bu deney, insan-makine arayüzüne sahip elektrikli, elektronik ve elektromekanik alt sistemler ve ekipman için geçerlidir. Mühimmat kalemleri için geçerli değildir.

 8. RE101 Yayılan emisyonlar, manyetik alan. (30 Hz - 100 kHz)

  MIL-STD-461E/F/G Standardı RE101 Testi ; askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların, sistemlerin ve alt sistemlerin mahfazalarından ve kablo ara yüzlerinden ışıma yolu ile yayılan 30Hz – 100kHz frekans aralığındaki elektromanyetik bozulmaları ölçmektir. EUT’den ve ilgili elektriksel arayüzlerden gelen manyetik alan emisyonlarının belirtilen gereklilikleri aşmadığını doğrulamak için kullanılır.

 9. RE102 Yayılan emisyonlar, elektrik alanı. (10 kHz - 18 GHz)

  MIL-STD-461E/F/G Standardı RE102 Testi ; askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların, sistemlerin ve alt sistemlerin mahfazalarından ve kablo ara yüzlerinden ışıma yolu ile yayılan 10kHz – 18GHz frekans aralığındaki elektromanyetik bozulmaları ölçmektir. EUT’den ve ilgili elektriksel arayüzlerden gelen elektrikalan emisyonlarının belirtilen gereklilikleri aşmadığını doğrulamak için kullanılır.

 10. RS101 Radyasyon duyarlılığı, manyetik alanlar. (30 Hz - 100 kHz)

  MIL-STD-461 Standardı RS101 Testi ; Askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların yayılan manyetik alanlara dayanma yeteneğini doğrulamak için kullanılır. Bu deney askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazlara ve kablolarına uygulanır. Donanma uçaklarında kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlar eğer uçak denizaltı savunma harbi özelliğine sahipse, ordu yer uygulamaları için tasarlanmış cihazlar eğer araç mayın arama özelliğine sahipse, deniz altılar için tasarlanmış cihazlar eğer cihazın çalışma frekansı 100kHz’ ten küçük ise RS101 deneyi uygulanır.

 11. RS103 Yayılan duyarlılık, elektrik alanı. (2 MHz - 18 GHz)

  MIL-STD-461E/F/G Standardı RS103 Testi; Askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların ve ilgili kabloların elektrik alanlarına dayanma yeteneğini doğrulamak için kullanılan alternatif bir tekniktir.

  EUT, Tablo XI’de listelenen yayılan elektrik alanlarına maruz kaldığında ve aşağıda belirtildiği gibi modüle edildiğinde, ayrı ekipman veya alt sistem spesifikasyonunda belirtilen toleransların ötesinde herhangi bir arıza, performans düşüşü veya belirtilen göstergelerden sapma göstermemelidir. 30 MHz’e kadar, dikey polarize alanlar için gereklilik karşılanacaktır. 30 MHz’in üzerinde, hem yatay hem de dikey polarize alanlar için gereksinim karşılanmalıdır. Dairesel polarize alanlar kabul edilemez.

  Yalnızca kalıcı olarak bağlı antenlere sahip alıcı EUT’ler için, sistem spesifikasyonunda aksi belirtilmedikçe, amaçlanan alıcı çalışma bandı üzerinde azaltılmış performansa izin verilir. Alıcı, yayılan alana bant içi maruz kaldıktan sonra performans gereksinimlerini karşılamalıdır.

 12. RS103 Yayılan duyarlılık, elektrik alanı. (2 MHz - 18 GHz)

  MIL-STD-461E/F/G Standardı RS103 Testi; Askeri kullanım için tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların ve ilgili kabloların elektrik alanlarına dayanma yeteneğini doğrulamak için kullanılan alternatif bir tekniktir.

  EUT, Tablo XI’de listelenen yayılan elektrik alanlarına maruz kaldığında ve aşağıda belirtildiği gibi modüle edildiğinde, ayrı ekipman veya alt sistem spesifikasyonunda belirtilen toleransların ötesinde herhangi bir arıza, performans düşüşü veya belirtilen göstergelerden sapma göstermemelidir. 30 MHz’e kadar, dikey polarize alanlar için gereklilik karşılanacaktır. 30 MHz’in üzerinde, hem yatay hem de dikey polarize alanlar için gereksinim karşılanmalıdır. Dairesel polarize alanlar kabul edilemez.

  Yalnızca kalıcı olarak bağlı antenlere sahip alıcı EUT’ler için, sistem spesifikasyonunda aksi belirtilmedikçe, amaçlanan alıcı çalışma bandı üzerinde azaltılmış performansa izin verilir. Alıcı, yayılan alana bant içi maruz kaldıktan sonra performans gereksinimlerini karşılamalıdır.

 13. CS 109 İletilen duyarlılık, yapı akımı. (60 Hz - 100 kHz)

  CS109 İletilen duyarlılık, yapı akımı. (60 Hz – 100 kHz)

MIL-STD-461E/F/G Standardı Emisyon ve Bağışıklık Test Gereklilikleri

MIL-STD-461 Standart Gereksinim Matrisi

MIL-STD-461 Standart Gereksinim Matrisi

  Translate »
  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com