CE Belgesi

CE Belgesi

ce belgesi kimlik numaramız

CE Belgesi, CE Sertifikası, CE Belgelendirme CE Belgesi nasıl alınır, AT Uygunluk Deklerasyonu nedir, AT Uygunluk Beyanında Neler Bulunmalıdır, CE İşareti nasıl iliştirilir, CE Belgesi nedir?

CGS TEST HİZMETLERİ; Avrupa Komisyonu tarafından CE işareti uygunluk değerlendirme hizmetleri gerçekleştirmek üzere 2891 kimlik numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. CGS TEST HİZMETLER’ i Onaylanmış Kuruluş yetki kapsamına Avrupa Birliği resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Onaylanmış Kuruluş CGS TEST HİZMETLERİ ,Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO 17065 Ürün Belgelendirme ve TS EN ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonlarına sahip olarak, CE Belgelendirme süreçlerinde akreditasyon güvencesi ile firmalarımıza uzmanlığımızı sunmaktayız.

“Akredite Kuruluş olan CGS TEST HİZMETLERİ ‘nden alacağınız test hizmetleri KOSGEB Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği başlığı altında  desteklenmektedir “

CE Belgelendirme de Başlıca Ürün hizmet kapsamımız:

 • Makineler
 • Aydınlatma Armatürleri
 • Tüketici Elektroniği
 • Bilgi Teknolojisi Cihazları
 • Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar
 • Çevresel Testler
 • IP Testleri

Gündelik hayatımızda kullandığımız bilgisayardan çocuğumuzun oyuncağına kadar neredeyse kullandığımız her cihazın, ürünün üzerinde CE harflerini görmekteyiz. Peki bu CE ne anlama gelmektedir.

Hemen Başvur!

CE Harflerinin Açılımı Nedir?

CE harfleri ‘ Conformite European‘ kelimesinin kısaltılmış halidir, türkçe karşılığı Avrupa Uyumluluğu demektir.

CE İşareti Ülkeler arası ticaretin kolaylaşması amacı ile Avrupa Birliğinin tarafından kullanıma sokulmuştur. CE Belgesinden önce her ülke kendi farklı yönetmeliklerine göre ürün güvenliği standartlarını belirliyor, bu durumda ticaretin önünde ciddi engel oluyordu, CE Belgesi  Avrupa ve Türkiye’de ticaretin kolaylaşmasına ciddi katkı sağlamaktadır.

CE Belgesi farklı bir bakış açısı ile Avrupa pazarında kullanılan ürün pasaportudur.

Ülkemizde CE İşareti  daha çok CE Belgesi kavramı şeklinde kullanılmaktadır.

CE Belgesi Nedir?

CE Belgesi/CE İşareti , ürünlerin asgari seviyede sahip olduğu güvenlik, sağlık ve çevre koruma mevzuatlarına uygun olduğunu deklare eden bir işarettir. Kalite unsuru olarak görülmemeli , uyulması yasalarla belirtilmiş  zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

En temel güvenlik seviyesi CE Belgesi/İşareti ile başlamaktadır, CE Belgesini, TSE,UL,CSA,VDE gibi onaylarla karıştırmamalıyız. Bir ürünün piyasaya sürülebilmesi için ilk şart asgari güvenlik seviyesini gösteren CE Belgesidir.

Hangi Ürünler CE Belgesi Almalıdır?

CE İşareti taşıması gereken ürünler ilgili direktiflerle belirlenmiştir. Bir ürün bir direktif kapsamına girebildiği gibi birden çok direktif kapsamına da girebilmektedir. Bu durumda üretici/ithalatçı veya distribütör ürün  ile ilgili muhakkak iyi bir araştırma yapmalıdır.

Özetle CE Belgesi kapsamında:

 • İnşaat malzemeleri
 • Asansörler
 • Gaz Yakan Aletler
 • Sıcak su kazanları
 • Basınçlı kaplar
 • Oyuncaklar
 •  Kişisel Koruyucu Donanımları
 • Makinalar
 • Tıbbi cihazlar
 • In vitro tıbbi tanı cihazları
 • Ölçü Aletleri
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
 • Alçak Gerilim Cihazları
 • Elektromanyetik Uyumluluk
 • Basit basınçlı kaplar
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar
 • Sivil kullanım için patlayıcılar
 • Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar
 • Gezi Amaçlı Tekneler
 • Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları

Kısaca CE Belgesi/İşareti Nasıl Alınır?

 1. Uygulanabilir Ürün Yönetmelikleri belirlenir.
 2. Yönetmelikler kapsamında uygulanabilir harmonize standartlar belirlenir.
 3. Standartlar kapsamında ilgili test, muayene ve raporlamalar yapılır.
 4. Teknik Dosya hazırlanır.
 5. AT Uygunluk Beyanı hazırlanır ve imzalanır.
 6. CE İşareti talimatlara uygun şekilde yerleştirilir.

CE Belgesi/İşareti sürecini doğru şekilde yönetmek için aşağıdaki sorulara süreç boyunca  cevap aramalıyız:

 • Ürünüm CE İşareti kapsamında mıdır?
 • Uygulanabilir direktifler nelerdir?
 • Ürünle alakalı Harmonize Standart var mıdır?
 • Ürünüm Standartlara uygun mudur? Bu uygunluğu nasıl tespit edeceğim?
 • Teknik Dosya nasıl oluşturulur?
 • AT Uygunluk Beyanı doğru şekilde hazırlanmış mı?

ce belgesi nasıl alınır

CE Belgesi Nasıl Alınır?


Birçok ürün için Avrupa Birliği ve Türkiyede satılmadan önce CE Belgesi gerekir. CE Belgesi, ürününüzün değerlendirildiğini ve AB güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığını ispatlamaktadır. Avrupa ve Türkiyede üretilsin üretilmesin bu pazarda satılacaksa  CE Belgesi gereklidir.

CE Belgesi yalnızca AB Yönetmelikleri kapsamına giren ürünler için geçerlidir.

CE işaretini ürününüze yapıştırmak için, ürününüzün tüm AB genelinde gereklilikleri yerine getirdiğini ispatlayan bir teknik dosyayı bir araya getirmelisiniz. Ürünün üreticisi olarak, tüm gerekliliklere uygunluğu beyan etmekle yükümlüsünüz. Ürününüz CE işareti taşıdıktan sonra, CE işareti ile ilgili tüm destekleyici belgeleri distribütör ve / veya ithalatçı firmalara sağlamanız gerekebilir.

 1. Ürününüz için AB gerekliliklerini belirleyin; AB genelinde gereksinimler, örneğin farklı ürünler veya ürün sektörlerini kapsayan direktiflerde belirtilmiştir. Örnek Yönetmelikler:
  • Oyuncak
  • Elektrikli ekipman
  • Makinalar
  • Tıbbi cihazlar
  • Asansörler
  • Kişisel koruyucu ekipman

  Bu direktifler, ürünlerin yerine getirmesi gereken temel şartları ortaya koymaktadır.

 2. Ürününüzün spesifik gereksinimleri karşıladığını kontrol edin; Ürününüzün tüm AB yasal gereksinimlerini karşıladığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Harmonize edilmiş AB standartları ürününüz için mevcutsa ürünlerinizin uygun olması gerekmektedir.
 3. Ürününüzün Onaylanmış Kuruluş tarafından test edilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin; Bazı ürünler için özel uygunluk değerlendirme kuruluşları (‘Onaylanmış Kuruluşlar’) ürününüzün spesifik teknik gereksinimleri karşıladığını doğrulamalıdır. Bu, tüm ürünler için zorunlu değildir. Hangi Onaylanmış Kuruluşun irtibat kuracağını belirlemek için “Nando” veritabanını kullanın.
 4. Ürününüzü test edin; Ürününüzün bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanması gerekmiyorsa, ürünün teknik gereksinimlere uygunluğunu kontrol etmek size aittir. Buna, ürününüzü kullanırken olası riskleri tahmin etme ve belgeleme dahildir. 3. taraf bağımsız bir laboratuvar kuruluş ile çalışmak en doğru yöntem olacaktır.
 5. Teknik dosyayı hazırlayın; Teknik dosyanız, ürününüzün teknik gerekliliklerle uyumlu olduğunu kanıtlayan tüm belgeleri içermelidir.
 6. CE işaretini iliştirin ve AT Uygunluk beyanını hazırlayın; Son olarak, CE işaretini ürününüze yapıştırabilirsiniz. İşaretleme, okunaklı ve silinmez olmalıdır. 3. adımda onaylanmış kuruluşa tabi kaldıysanız, bu kuruluşun kimlik numarasını da ürün üzerine koymalısınız. Ayrıca, ürününüzün tüm yasal gereklilikleri karşıladığını belirten bir AB uygunluk beyanını hazırlamanız ve imzalamanız gerekir.

İthalatçılar

Üreticilerin ürüne uyumu sağlamaktan ve CE işaretini iliştirmekten sorumlu oldukları halde, ithalatçılar piyasaya sürdükleri ürünlerin geçerli şartlara uygun olduğundan ve Avrupa halkı için bir risk oluşturmadığından emin olmalıdırlar. İthalatçı, AB dışındaki üreticinin gerekli adımları attığını ve belgelerin talep üzerine mevcut olduğunu doğrulamak zorundadır.

Distribütörler

Distribütörlerin, hangi ürünlerin CE işareti ve birlikte gelen dokümanları taşıması gerektiği gibi hukuki gerekliliklerle ilgili temel bilgilere sahip olmaları ve açıkça uyumsuz ürünleri tanımlamaları gerekir. Ayrıca ulusal otoritelere dikkatli davrandıklarını ve imalatçı veya ithalatçının gerekli önlemlerin alındığını teyit ettiklerini gösterebilmeleri gerekir. Dahası, bir distribütör gerekli belgeleri almaya yönelik çabalarında ulusal makamlara yardımcı olabilmelidir.

CE Belgesi Hangi Ülkelerde Gerekli?

CE Belgesi/İşareti aşağıda haritada gösterilen ülkelerde bir ürünün pazara sokulması için yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Örneğin bir ürün Çin’de üretildi fakat Türkiye’de satılmak isteniyor, bu durumda gene ürün CE İşareti taşımak zorundadır. Fakat Çin’de üretilen bir ürün Çinde satılmak istendiğinde bu işaretleme zorunlu değildir.

Bir çok ürün için CE Belgesi/İşareti self deklarasyon şeklindedir yani CE Belgesi/İşareti herhangi 3. bir kuruluştan alınmaz. Üretici/ithalatçı ve ya distibütör CE Belgesi/işareti için 3.taraftan eğer yeterli bilgisi yok ise danışmanlık hizmeti alabilir, Standartla uygun şekilde test ,inceleme yapabileceği bir birimi yok ise test laboratuvarı ve muayene kuruluşlardan EN Standartlarına uygun test, muayene ve raporlama hizmeti alabilir.

CE Belgesi/İşareti ile ilgili süreç aşağıdaki grafikte basitçe gösterilmiştir.

hemen-basvur-buton

CE Teknik Dosya

Tüm CE işareti direktifleri, ürününlerin CE Belgesine sahip olmasını kanıtlar nitelikte bir teknik dokümantasyon talep eder.

Kısaca Teknik Dosya ürünün CE Belgesi almasına kanıt gösterecek her türlü dokümanın bir arada toplu şekilde düzenlenmiş halidir.

Teknik Dosya, ürünün geçerli gerekliliklere uygunluğunu göstermek için gerekli olan tüm bilgileri içermelidir. Teknik Dosya, coğrafi kökeninin ne olursa olsun ürün Avrupa pazarına girer girmez kullanılabilir olmalıdır. Tipik olarak Teknik Dosya, ürünün son üretim tarihinden itibaren en az on yıl tutulmalıdır. Bazı direktifler, başka herhangi bir süreyi (evsel buzdolaplarında ve donduruculardaki enerji verimliliği ile ilgili olarak Tıbbi Cihazlar Direktifi ve Aktif İmplante Edilebilen Tıbbi Cihazlar Direktifinde 5 yıl ve Direktifte 3 yıl) açıkça belirtmektedir. Bu, üreticinin sorumluluğundadır.

Teknik Dosya, sürekli olarak güncel tutulmalı, CE Belgesi alındıktan sonra ürün için uygulanan yeni işlemler varsa dosyaya ilave edilmelidir

Teknik Dosya her daim hazır bulundurulmalı ve en az 10 yıl süre ile saklanmalıdır.

Teknik Dosya içerik ve başlıkları ilgili direktiflere göre değişmekle beraber genel olarak şu şekilde olmalıdır;

 • AT Uygunluk Beyanı
 • İmalatçı hakkında bilgiler
 • Ürün hakkında bilgiler ve teknik bilgisi
 • Kullanım ve bakım klavuzu
 • Elektrik çizimleri
 • Teknik çizimler
 • Ürün bilgi ve uyarı etiketleri
 • Uygulanan yönetmelikler ve standartlar listesi
 • Test raporları
 • Ürüne özel risk analizi listesi
 • Komponentlere ait uygun belgeleri ve sertifikalar
 • Teknik Dosya hazırlama ve saklama prosedürü

CE Belgesi Nedir, Ne İşe Yarar?

CE Belgesi/işareti, bir ürünün AB mevzuatına uygunluğunun önemli bir göstergesidir ve ürünlerin Avrupa pazarında serbest dolaşımını sağlar.

Yalnızca, CE işareti sağlayan belirli direktiflere tabi olan ürün kategorilerinin CE işareti taşımaları gerekir.

CE İşareti bir ürünün Avrupa üretildiği anlamına gelmemelidir. CE İşareti bir ürünün yasal olan asgari kriterleri sağlayarak Avrupa ve Türkiye pazarında satılabileceği anlamına gelmelidir. Ürün başka bir yerde üretilse dahi AB pazarına girip satılabilmesi için muhakkak CE Belgesine ihtiyacı bulunmaktadır.

Uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirmek, teknik dosyayı oluşturmak, AT uygunluk beyanını yayınlamak ve bir üründe CE işareti iliştirmek üreticinin sorumluluğundadır. Distribütörler hem CE işareti hem de gerekli destekleyici belgelerinin varlığını doğrulamalıdır. Ürün üçüncü bir ülkeden ithal ediliyor ise, ithalatçı AB dışındaki imalatçının gerekli adımları attığını ve belgelerin talep üzerine sunulduğunu doğrulamalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

S.S.S

Çocuk oyuncaklarından elektroniğe, pencere ve diğer inşaat ürünleri gibi, satın aldığımız ürünlerde CE harflerini sıklıkla görüyoruz.

CE Belgesi/ işareti oldukça basit bir konsept gibi görünse de, piyasadaki her ürün için geçerli olmadığından ve farklı öğelerin farklı gereksinimleri karşılaması gerektiği için aslında çok karmaşıktır.

Aşağıda, Avrupa yönetmeliklerini daha iyi anlamanıza yardımcı olması için CE işareti ile ilgili en sık sorulan soruların bazılarına cevaplar verilmiştir:

1. CE işareti nedir?

CE işareti, ürünlerin Avrupa’daki sağlık, güvenlik ve çevre koruma mevzuatına uygunluğunu gösteren self-deklarasyon bir işaretlemedir.
İlgili Yönetmeliklerim gereksinimleri karşılayan ürünler, uyumluluklarını göstermek ve katılan ülkelerde serbest dolaşım için CE işaretlemesi yapılır.

CE harfleeri Conformité Européene’in “Avrupa Uyumu” anlamına gelen kısaltmasıdır.

2. Ürün Yönetmelikleri nedir?

Direktifler Avrupa Birliği’nin yasal düzenlemeleridir.

Ürün direktifleri, ürünlerin uyması gereken temel gereklilikler, performans seviyeleri ve standartlardır.

İnşaat ürünleri için gerekli şartlar, performans seviyeleri ve test şartları uyumlaştırılmış Avrupa Standartları (hEN) ve Avrupa Teknik Değerlendirmeleri (ETAs) ‘da belirtilmiştir.

3. Hangi ülkeler CE işareti ister?

CE işareti gerektiren ülkeler, Avrupa Ekonomik Bölgesi’ndeki 31 ülke. Bunlar:

28 AB üye ülkesinin tamamı: Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya , Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere.
Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin üç üyesi: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç.
Buna ek olarak, Türkiye, AB veya AEA üyesi olmasa bile CE işaretleme direktiflerinin çoğunu tamamen uygulamıştır.

İsviçre, aynı zamanda bir AB veya AEA üyesi değildir. Bununla birlikte, Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin bir parçasıdır, bu nedenle bazı ürünler için kendi ulusal teknik düzenlemelerine uygunluk varsayımı olarak CE işareti kabul etmektedir.

4. CE işareti hangi ürünleri kapsar?

Tüm ürünler için CE işareti gerekli değildir. Bununla birlikte, elektronik, oyuncak, makine, tıbbi cihazlar ve araçlar gibi pek çok malın yanı sıra birçok inşaat ürünü için de geçerlidir.

İnşaat Ürünleri Yönetmeliği 1 Temmuz 2013’te yürürlüğe girdi ve inşaat ürünlerinin üreticilerinin, hEN veya ETA kapsamındaki mallarının herhangi birine piyasaya sürmeden önce CE işareti uygulamak zorunda kalacaklarını belirtti.
5. Ürünümün CE işaretli olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?

Bir ürünün CE işareti bulunduğunu kontrol etmenin en kolay yolu sembolü aramaktır. Ürünün kendisinde veya ambalajla birlikte gelen veya üzerinde bulunan bilgiler üzerinde olmalıdır.

Bir üreticinin CE işaretini yanlış kullandığından şüpheleniyorsanız, uygunluk belgesi ve / veya performans beyanı talep edebilirsiniz.

6. CE işareti kontrol edilirken bakılacak doğru sembol nedir?

Resmi CE işareti, C ve E harflerini içerir ve şekilleri bir dizi daireye dayalıdır. Harfler arasında belirli bir boşluk bulunmalıdır – C’nin iç eğrisinin tam bir daire olduğunu düşünürseniz, E’nin dış eğrisi o daire ile hizalanmalıdır.

CE işareti her zaman en az 5mm yüksek olmalı ve logonun ürünün kendisine yapıştırılamamasının bir nedeni olmadıkça ambalaj veya beraberindeki belgelerde yer almalıdır.

CE işareti gibi görünen ancak yanlış boyutlar veya oranlara sahip ürünler bulmak mümkündür. Çoğu zaman, C ve E resmi simgedekinden çok daha yakından görülecektir.

Bu, iki şeyden biri anlamına gelebilir:

Ürün CE işareti taşımalıdır, ancak üretici yanlış simgeyi kullanmıştır.
Ürün, CE işareti taşımamalıdır (gerekmemektedir veya ürün ilgili standartlara uymaması nedeniyle) ve ürüne gayri meşru (ve yanlış) işareti uygulanmıştır.

7. Bir ürün CE işaretleme şartlarına uymazsa ne olur?

CE Belgesi gerektiren bir ürün ilgili gereklilikleri karşılamıyorsa, katılan ülkelerde yasal olarak satılamaz.

Bir üretici yanlışlıkla CE işaretli bir ürüne imza atarsa ya da gerekli olduğu bir ürünü CE işaretinde başarısız olursa, ilgili cezalara tabi tutulur.

8. CE Belgesi test standartları zorunlu mu?

Bir ürün ilgili direktiflerden en az birine uygunsa ve ilgili bir uyumlu standart mevcutsa o zaman evet, test standartları zorunludur ve ürünler bu gerekliliklere uymalıdır.

9. CE işareti ile ilgili üreticinin sorumlulukları nelerdir?

Bir üretici, kendi adını veya markasını kullanarak pazara sürmeyi amaçlayan bir ürün tasarlamaktan ve üretmekten sorumlu olan kişi olarak tanımlanır.

Ürünlerin ilgili mevzuata uygun olarak tasarlanıp üretildiğinden emin olmak üreticinin sorumluluğundadır. Ayrıca, gerekli teknik belgeleri hazırlamaları ve uygun değerlendirme prosedürlerinin uygulanmasını sağlamaları gerekir.

Uygunluk gösterildikten sonra, bir üretici bir performans beyanı ve / veya uygunluk belgesi yazmalı ve CE işaretini ürüne yapıştırmalıdır.

Diğer sorumluluklar şunlardır:

Teknik belgeler ve performans beyanları gibi kayıtların tutulması.
Uygun prosedürlerin yerine getirildiğinden emin olun, bu nedenle seri üretimler uygun kalır. FPC Fabrika Üretim Kontrolü
Ürünlerin tanımlama amacıyla bir tip, parti veya seri numarası taşıdığından emin olun. Bu, paketleme veya ürüne eşlik eden bir belge üzerinde de bulunabilir.
İsim, kayıtlı ticari isim ve irtibat kurulabilecekleri bir adres. Bu, ürün, ambalaj veya ürüne eşlik eden bir belge üzerinde olmalıdır.
Bir ürünün sağlanması, talimatlar ve güvenlik bilgileri ile birlikte son kullanıcıların kolayca anlayabileceği bir dilde gelir.
Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığını düşünen uygun adımları atma. Bu, sorunu düzeltmek, ürünü geri çekmek veya geri çağırmak anlamına gelebilir.
Bir ürünün uygunluğunu göstermek için gerekli olan ulusal yetkililere bilgi ve belgeler sunmak.

10. İthalatçının CE işareti ile ilgili sorumlulukları nelerdir?

Ürünler yurtdışında üretildiğinde, ithalatçılar yürürlükteki direktiflere uygunluğun sağlanmasından sorumludur. Bu durumlarda ithalatçı üretici olarak kabul edilir.

Bir ithalatçının CE işareti uyumu kanıtlamak için istenen dokümantasyonu üretemediği ve gümrük makamlarının sevkıyat için girişi reddettiği vakalar olmuştur.

11. CE işareti ile ilgili bir satıcının sorumlulukları nelerdir?

Satıcıların, sattıkları tüm ilgili malların uygun CE işareti bulunduğundan emin olmak için yasal bir sorumluluğu vardır.

Bu yönetmelik hükümleri uyarınca yetkililer binaya girebilir, ürünleri test edebilir ve belgeleri ve malları ele geçirir. Yetkili makamlar ayrıca üreticileri hatalı maddeleri geri çağırmaya veya değiştirmeye zorlayabilir.

12. CE işareti ile ürün sorumluluğu arasındaki ilişki nedir?

Avrupa Ürün Sorumluluk Direktifi’ne göre, tüketicilerin bir ürünün hasara neden olduğunu kanıtlamak zorunda kaldıkları yok. Üreticilerin bir üründeki bir arızadan kaynaklanan hasardan sorumlu olması nedeniyle, bir ürünün hatalı olmadığını kanıtlayan ürünler olmalılar.

CE işareti genellikle minimum güvenlik gereksinimlerini içerdiğinden, üreticiler uygunluk belgelerini, ilgili test sonuçlarını ve CE işareti ile ilgili diğer dokümantasyonlarını uygunluğu göstermek için kullanabilirler. Bununla birlikte, CE işareti, bir ürünün AB veya başka herhangi bir makam tarafından güvenli olarak onaylandığını göstermez.

  Translate »
  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com