EMC TESTİ – EMC Test Merkezi

Akredite EMC TESTİ

Türk Akreditasyon Kurumundan Akredite CGS Test Hizmetleri Uzman Kadrosu ve en son teknoloji EMC Test Altapısı ile EMC Testi hizmeti için en iyi çözümleri sağlar. EMC Laboratuvarımızı her zaman ziyaret edebilir ve Standartlarla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. CGS Test Merkezi şeffaf, güvenilir ve en iyiyi hedefleyen Test Merkezidir.

EMC Test Odamızdan görüntü

EMC Testleri Nelerdir?

EMC Test Standartlarında limitler ve uygulanan büyüklükler değişmekle beraber genel olarak aşağıdaki deneyler uygulanır. Tüm bu EMC Testleri için CGS Test Merkezinden hizmet alabilirsiniz.

 • Radiated Emission Testi (Işınım Yoluyla Yayınım Deneyi) EN 55011 Standardı temel alınır.
 • Conducted Emission Testi(Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi Deneyi)EN 55011 Standardı temel alınır.
 • Harmonic Testi(Harmonik Akım Yayınımları Deneyi) EN 61000-3-2 Standardı temel alınır.
 • Flicker Testi(Gerilim Dalgalanmaları, Kırpışma Deneyi) EN 61000-3-3 Standardı temel alınır.
 • ESD Testi(Elektro Statik Boşalım Deneyi) EN 61000-4-2 Standardı temel alınır.
 • Radiatad Immunity Testi(Elektromanyetik Alan Deneyi) EN 61000-4-3 Standardı temel alınır.
 • EFT Testi (Elektriksel Hızlı Geçici Rejim Deneyi) EN 61000-4-4 Standardı temel alınır.
 • Surge Testi(Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi) EN 61000-4-5 Standardı temel alınır.
 • Conducted Immunity Testi(RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar Deneyi) EN 61000-4-6 Standardı temel alınır.
 • Magnetic Field Testi (Şebeke Frekansındaki Manyetik Bozulmalar Deneyi) EN 61000-4-8 Standardı temel alınır.
 • Voltage Dips and Interruptions Testi (Gerilim Çukurları ve Kısa Kesintiler Deneyi ) EN 61000-4-11 Standardı temel alınır.

EMC  Nedir?

emc testi en 61000-4-3 testi

EMC ElectroMagnetic Compatibility yani Elektromanyetik Uyumluluk Kelimesinin kısaltmasıdır. EMC Kelimesi EMU olarak da kullanılmaktadır.

EMC Testi Hangi Yönetmelik kapsamındadır?

Elektronik aksam ihtiva eden tüm ürünler 2014/30/ AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamına girmektedir. EMC Testleri için Temel Yönetmelik 2014/30/ AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğidir.

EMC Testi Nedir?

2014/30/ AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında uygulanan testlere EMC TESTİ denir.

Genel olarak, EMC Testi iki kategoriye ayrılır. Bunlar;

 • Emission Testi (Yayınım)
 • Immunity Testi (Bağışıklık)

EMC Testi / EMI Testi

EMC Immunity Testi:Bir cihazın elektromanyetik gürültüye ve diğer bozukluklara maruz kaldığında nasıl tepki vereceğini ölçer. Bu testlerin amacı, cihazın beklenen çalışma ortamında kullanıldığında amacına uygun olarak çalışacağı konusunda makul bir güvence sağlamaktır.
Temel EMI Standart Testleri:

surge eft testi emc testi

 • Elektrostatik Boşalma (Electrostatic Discharge (ESD)) Testi – TS EN 61000-4-2
 • Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan (Radiated Immunity) Testi – TS EN 61000-4-3
 • Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Ani Darbe (Electrical Fast Transients / Burst) Testi – TS EN 61000-4-4
 • Ani Yükselmeler (Surge) Testi – TS EN 61000-4-5
 • RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar (Conducted Immunity) Testi – TS EN 61000-4-6
 • Şebeke Frekansındaki Manyetik Bozulmalar (Magnetics) Testi – TS EN 61000-4-8
 • Gerilim Çukurları ve Kısa Kesintiler (Voltage Dips and Interruptions) Testi – TS EN 61000-4-11

Tüm bu EMI Testleri için CGS Test Merkezinden hizmet alabilirsiniz.

EMC Testi Emisyon testleri (Emission Test)

EMC Emission Testi Normal çalışma sırasında bir cihaz tarafından üretilen elektromanyetik gürültünün miktarını ölçer. Bu testlerin amacı, cihazdan kaynaklanan emisyonların, o cihaz türü için tanımlanan ilgili limitlerin altında olmasını sağlamaktır. Bu da, cihazın beklenen çalışma ortamında çalışan diğer cihazlara zararlı parazite neden olmaması için makul bir güvence sağlar.

Testler:

 • Radiated Emission Testi
 • Conducted Emission Testi
 • Harmonic Testi
 • Flicker Testi

Yasal uygunluk ve durum tespiti, elektronik cihazların bir veya her iki test tipine tabi olmasını gerektirir.

EMC Testi zorunlu mudur?

Elektronik cihazlar elektromanyetik alanlara karşı savunmasız olma potansiyeline sahiptir. Bu sebeple CE İşaretlemesi kapsamında yer alan  EMC Yönetmeliğinin hariç tuttuğu ürünler hariç, elektronik aksam içeren tüm ürünler için EMC Testi  yasal olarak zorunludur.

EMC Testi Hangi Ürünlere yapılır?

BT ve Ofis ekipmanları
Multimedya ve görsel-işitsel ekipman
Telekomünikasyon ekipmanları
Radyo iletişim ekipmanı
Laboratuvar, test ve ölçüm ve kontrol ekipmanları
Tüketici elektroniği
Makineler, Elektrik Motorları, Jeneratörler
Led Aydınlatma Armatürleri

Makine EMC Testi

Gelişen teknoloji makineleri sürekli olarak elektronik ve yazılım teknolojisi ile birlikte gelişime tabi tutar. Bu sebeple artık birçok makine , Makine Emniyeti Yönetmeliğinin yanı sıra Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamına da girmektedir. Makineler kullanım alanlarına göre hafif ticari ortamlarda EN 61000-6-1,EN 61000-6-3 veya  Ağır Sanayi Ortamlarında EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 Standartlarına göre emc ve emi testleri yapılması zorunlu haldedir.

Tüketici Elektroniği Ev ve Benzeri Ortamlarda Kullanılan Cihazlar EMC Testi

Mikrodalga fırınlar, Kahve Makineleri, Kettle, Tost Makinesi vb. EN 55014-1 ve EN 55014-2 Standartları kapsamında  emc ve emi testleri yapılmak zorundadır.

Aydınlatma Armatürleri EMC Testi

LED ve Aydınlatma Armatürleri EN 55015 ve EN 61547 Standardına göre EMC Testine tabi tutulmaldır.

Askeri Cihazlar EMC Testi

MIL-STD-461, elektromanyetik duyarlılık ve emisyon testleri de dahil olmak üzere askeri ekipman için EMC test gereksinimlerini özetlemektedir. MIL-STD-461 nispeten sıkı elektromanyetik uyumluluk şartları içerir. MIL-STD-461 ile uyumlu cihazlar genelde FCC, DO-160 ve diğer aviyonik ekipman, tüketim malları ve diğer ürünler standartlarını karşılamak için iyi konumlandırılmışlardır.

EMC Test Rutinleri

Belirli bir EMC testi rutini, test edilen cihazın niteliği, amaçlanan uygulaması ve kullanımını düzenleyen mevzuat şartlarına göre belirlenir. EMC testiyle simüle edilen elektromanyetik olaylar şunları içerir:

Elektrik tellerinden yayılan gibi manyetik alanlar
Elektrik kesintisi veya diğer elektrik kesintileri nedeniyle oluşan gerilim çukurları
Yıldırım çarpması nedeniyle elektromanyetik dalgalanmalar
İletim ve yayılım bozulmaları
Statik elektriğe bağlı elektrostatik boşalmalar
Örneğin elektrik şalterleri, motorlar ve röleler, flüoresan lamba balastlarının neden olduğu hızlı geçişler.
Yukarıdaki koşulları simüle etmek ve test edilen bir cihazın bunlardan kurtulma yeteneğini belirlemek için geniş bir ekipman yelpazesi kullanılır.

2014/30/AB ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır.

Herhangi bir elektronik cihaz veya sabit tesisat yönetmelik kapsamına girmektedir. Kapsam dışı olanlar:

Bu Yönetmelik;

 • 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanımı,
 • Hava aracı, motor, pervane ve haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını işletme veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gösterge, ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımı ile gövde, motor veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde manevra yaptırmakta kullanılan ekipmanları,
 • Piyasada bulundurulmamak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı, (Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, piyasada bulunan donanım olarak kabul edilmez.)
 • Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanımı,
 • Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanımı,
 • Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitlerini kapsamaz.

EMC TESTİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Küresel nüfusun yaşamındaki aşırı sayıda artan  elektronik cihazlar, elektromanyetik bir karmaşaya birbirlerini engelleme ihtimaline sebep olur. Bu sebepten ötürü Elektromanyetik Uyumluluk hayati bir önem taşır.

Yaşanmış askeri ve sivil örnekler:

EMC probleminden kaynaklı Amerikan Donanmasında 1967 yılında yaşanmış olan  137 kişinin  ölmesi sonuçlanmış bir kaza, EMC ,EMI problemine o tarihten itibaren önem verilmesi gerektiğini göstermiştir.

“0 Aralık 2011 tarihinde British Columbian taşıma şirketine ait gemi, Kanada, British Columbia, Nanaimo’da bulunan Duke Point iskelesine saatte 5.6 knot hızla çarpmış, kazada yedi yolcu ile dokuz mürettebat yaralanmış, gemi 23 gün seferden ayrı kalmış, iskelenin onarımı ise üç ay  sürmüştür. Kanada Ulaştırma Güvenlik Kurulu tarafından yapılan incelemede, kazaya EMI testleri yapılmadan gemiye takılan bir sistemin neden olduğu belirlenmiştir. Kanada Firması, geminin Alman yapımcısı SAM Electronics GmbH şirketine 4.000.000 ABD doları tazminat davası açmıştır.
Kanada Firması mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde; geminin pruvasında bulunan pervane hatve kontrol sistemindeki yalıtıcı yükseltecin, elektromanyetik karışıma karşı uygun şekilde korunmadığını iddia etmiştir.”

Not: İlgili kısım sunsavunma.net sitesinden Ercan Caner beyin yazısından alıntı yapılmıştır.

EMC TESTİ STANDARTLARI NEDİR?

CISPR 11
CISPR 14-1
CISPR 14-2
CISPR 15
CISPR 22
CISPR 24
EN 55011
EN 55012
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 55015
EN 55022
EN 55024
ENV 50204
EN 55103-1
EN 55103-2
IEC/EN 60601-1-2
IEC/EN 60945
IEC/EN 61000-3-2

IEC/EN 61000-3-3
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4-3
IEC/EN 61000-4-4
IEC/EN 61000-4-5
IEC/EN 61000-4-6
IEC/EN 61000-4-8
IEC/EN 61000-4-11
IEC/EN 61000-6-1
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61326-1
IEC/EN 61547
ICES-003
FCC Part 15
FCC Part 15
FCC Part 18

  Translate »
  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com