Akredite IT Ürünleri LVD Testi

Akredite TS EN 60950-1 Standardı ve Testi

CGS TEST HİZMETLERİ TÜRKAK tarafından akredite olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bilgi Teknolojisi cihazlar için TS EN 60950-1 güvenlik deneylerinden akredite olarak hizmet vermekteyiz.
“Akredite Kuruluş olan Laboratuvarımızdan alacağınız test hizmetleri KOSGEB Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği başlığı altında 50.000 TL ye kadar %60 geri ödemesiz olarak desteklenmektedir “

TS EN 60950-1 Standardı ve testi için laboratuvarımızı ziyaret edebilir, istediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz.
TS EN 60950-1 Standardı, BEYAN GERİLİMİ 600 V’u aşmayan, elektrikli ticarî cihazlar ile bunlara bağlı cihazları da kapsayan, batarya veya şebeke ile beslenen bilgi teknolojisi cihazlarına uygulanır.

IT Ürünleri LVD TestiTS EN

60950-1 Standardı, ayrıca;
– Güç kaynağına bakılmaksızın TELEKOMÜNİKASYON altyapı cihazı ve telekomünikasyon terminal cihazı olarak kullanımı için tasarımlanmış,
– Güç kaynağına bakılmaksızın doğrudan bir KABLO DAĞITIM SİSTEMİne bağlanan veya bir altyapı cihazı olarak kullanılması amaçlanan ve bu şekilde tasarımlanmış,
– Bir haberleşme iletişim ortamı olarak bir AA ŞEBEKE kullanacak şekilde tasarımlanmış (Madde 6 Not 4 ve Madde 7.1 Not 4’e bakılmalıdır), bilgi teknolojisi cihazlarına da uygulanır.

TS EN 60950-1 Standardı, bilgi teknolojisi cihazlarıyla birlikte kullanımı amaçlanan bileşen ve alt sistemlere de uygulanabilir. Bileşen ve alt sistem ile birlikte kullanılan bilgi teknolojisi cihazının tamamının bu standarda uygun olması koşuluyla bileşen ve alt sistemlerin bu standard kurallarının tamamına uygun olması beklenmez.

Not 1 – Bileşen ve alt sistemlerin uymak zorunda olmadığı hususlara örnek olarak güç değerlerinin işaretlemesi ve tehlikeli bölümlere erişim verilebilir.
Not 2 – Bir cihaz, büyük ölçekli havalandırma sistemleri, yangın algılama ve söndürme sistemleri gibi tam olarak bu standardın kapsamında bulunmayan sistemlere sahip bile olsa cihazın tüm elektronik parçalarına bu standard uygulanabilir. Bazı uygulamalar için farklı kurallar gerekli olabilir.
Bu standard, OPERATÖRLER, cihazla temas edebilecek sıradan insanlar için ve özellikle belirtildiğinde SERVİS PERSONELİ için yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmaya yönelik güvenlik kurallarını kapsar.

Bu standard, imalâtçının tarif ettiği şekilde cihazın montajı, işletimi ve bakımı ile ilgili olan ara bağlantı birimleri veya bağımsız birimlerden oluşan bir sisteme sahip cihaz için bazı riskleri azaltmayı amaçlamaktadır.
Bu standardın kapsamındaki cihazlara örnekler:

 Genel cihaz tipi Genel tipin özel örnekleri
 Banka cihazı Otomatik para çekme makinesi (ATM) gibi para
sayma/ödeme makinaları
 Veri ve yazı işleme makinaları ve yardımcı cihaz Veri hazırlama cihazı, veri işleme cihazı, veri
depolama cihazı, kişisel bilgisayarlar, grafik çiziciler,
yazıcılar, tarayıcılar, yazı işleme cihazları, görsel
gösterge birimleri
 Veri ağı cihazı Köprüler, veri devresi sonlandırma cihazı, veri uç
cihazı, yönlendirici (router)
 Elektrik ve elektronik satış cihazı Nakit kayıt makinaları, elektronik tartı dahil satış
noktası terminalleri (POS)
 Elektrik ve elektronik büro makinaları Hesap makinaları, kopya makinaları, dikte cihazı,
doküman kırpma makinaları, duplikatörler, siliciler,
mikrografik büro cihazı, motorla çalışan dosya ve
kağıt kesiciler (deliciler, kesici makinalar,
ayrıştırıcılar), kağıt sürme makinaları, kalem açma
makinaları, zımba ve daktilolar.
 Diğer Bilgi Teknolojisi cihaz Fotoğraf basma cihazı, kamu bilgilendirme
terminalleri, çoklu ortam cihazları
 Posta cihazı Mektup işleme makinaları, posta makinaları
 Telekomünikasyon ağı alt-yapı cihazı Faturalama cihazı, çoklayıcılar, ağ besleme cihazı,
ağ sonlandırma cihazı, radyo baz istasyonları,
tekrarlayıcılar, iletim cihazı, telekomünikasyon
anahtarlama cihazı
 Telekomünikasyon terminal cihazı Faks makinaları, anahtarlı telefon sistemleri,
modemler, PABX’ler, çağrı cihazları, telefon
cevaplama makinaları, telefon setleri (kablolu ve
telsiz)

    Translate »
    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com