SASO BELGESİ-SABER SİSTEMİ

SASO BELGESİ NEDİR? SASO BELGESİ NASIL ALINIR? SABER SİSTEMİ NEDİR? SASO COC SERTİFİKASI NEDİR?

Suudi Arabistan için gerekli olan ihracat uygunluk SASO Belgesi hizmetimizden yararlanın. CGS TEST HİZMETLERİ Onaylanmış Kuruluş ve Akredite Laboratuvar olarak güvenli hizmet sunar.

Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü (SASO), Suudi Arabistan’a İhracat için çevrimiçi Sertifikasyon için SABER platformunu başlatarak Suudi Ürün Güvenliği Programını (SALEEM)  uygulamaktadır.

SALEEM programı Suudi pazarına giren ürünlerin bireye, topluma ve çevreye zarar vermemesi için asgari  ürün güvenliği gereklerini belirlemektedir. Ürünün risk düzeyi Gümrük Tarife numarası ile sistemde belirlenmiştir.saso belgesi cgs test merkezi

Suudi Arabistan gümrük işlemlerinde uzmanlaşan ve SASO Belgesi ilgili geniş bir deneyime sahip olan CGS Test Hizmetleri uzman ekibi, Ürün Kaydından Sevkiyat SASO- CoC ‘ye kadar her şeyi halledebilir – uyumluluk sağlar, ek iş yükünden kaçınır ve piyasadaki en basit SABER sistemi çözümünü sunar.

SABER sistemini  CGS Test Hizmetleri uzman yardımıyla  kullanımı, Uygunluk Sertifikalarının hızlı bir şekilde işlenip verilmesinden ve ürünlerinizi Suudi gümrüklerinden ithal ederken geçen sürenin kısaltılmasından yararlanmanızı sağlayacaktır ve SASO Belgesini uygun maliyet ve hızlı çözüm ile alacaksınız.

CGS Test Hizmetleri, tamamen yönetilen bir SABER çözümü sunabilir. Müşterilerimiz, düşük maliyetlerden, artan verimlilikten ve uzman tavsiyesinden yararlanır.

SASO Uygunluk Sertifikasına Nasıl Başvurulur?

Suudi Arabistan için gerekli olan ihracat uygunluk SASO Belgesi hizmetimizden  CGS TEST MERKEZİ güvencesi ile yararlanın . Akredite Deney Laboratuvarı ve Onaylamış Kuruluş olarak güven , kalite sunarız.

Suudi Arabistan’a mal ihraç eden ihracatçıların, Suudi Arabistan Uygunluk Değerlendirme Programının bir parçası olarak, mallarının Suudi gümrüklerinden geçebilmesi için muhtemelen bir SASO Belgesi , SASO Uygunluk Sertifikası almaları gerekmektedir.

SASO SABER Ürün Uygunluk Programı nedir?

SASO (Suudi Arabistan Standartları Organizasyonu) tarafından yönetilen Suudi Arabistan Uygunluk Değerlendirme Programı, ülkeye ihraç edilecek malların Suudi Arabistan’a girişine izin verilmeden önce bir uygunluk değerlendirme, inceleme ve sertifikasyon sürecinden geçen bir programdır. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından uygulanan programın amacı, Suudi Arabistan’a ihraç edilen malların güvenli ve burada kullanıma uygun olmasını sağlamaktır.

SASO CoC Uygunluk Sertifikası nedir?

SASO CoC olarak da anılan CoC (Uygunluk Sertifikası), gümrükten çekilmek üzere ithal edilen belirli malların her bir sevkiyatı veya belirli bir partisi için gerekli olan bir sertifikadır. Sevkiyatın ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve / veya SASO’nun standartlarını karşıladığını onaylar. Onaylandıktan sonra, sevkiyat güvenli ve Suudi Arabistan’da kullanıma uygun kabul edilir.

Suudi regülasyonları gereği aşağıdaki ürün grupları SABER programı kapsamından muaftır:saso belgesi nasıl alınır

– Sıhhi ve bitki-sıhhi ürünler
– Örnek ve tanıtım ürünleri
– Geçici olarak ithal edilen mallar
– Tıbbi ürünler
– Gıda Ürünleri
– Savunma ürünleri
– Kişisel gönderiler

Yukarıdaki ürünler muaf tutulsa da, ihracatçıların Suudi Arabistan’ın diğer bakanlıkları ile ithalat düzenlemelerinin neler olduğunu teyit etmeleri tavsiye edilmektedir.

SASO Belgesi Nasıl Alınır?

Uygunluk Sertifikası başvurusu süreci aşağıdaki aşamaları içerir:

1. Üretim aşamasında, ihracatçının, ürünleri SASO standartlarına göre test etmek için  Akredite Laboratuvara başvurması gerekir. Sertifikalı Kuruluş, ilgili uluslararası kuruluşlarda resmi bir akreditasyon kuruluşu üyesi tarafından akredite edilmiş bir sertifikasyon kuruluşudur. Akredite Laboratuvar, ilgili uluslararası kuruluşlarda bir akreditasyon kuruluşu üyesi tarafından akredite edilmiş bir laboratuvardır. Sertifikalı Kuruluş ve Akredite Laboratuvar, Uygunluk Sertifikasını vermeye yetkilidir.

2. Sevkiyat, o ürün için ilgili teknik düzenlemelere veya standartlara göre laboratuvar testlerine ve analizlerine tabi tutulur.

3. Üretim sürecinde bir denetim yapılır.

4. Bir dokümantasyon kontrolü yapılır.

5. Yürürlükteki standartlara ve düzenlemelere uyumu sağlamak için bir değerlendirme vardır.

Malların sevkiyatı onaylandıktan sonra, Uygunluk Sertifikası, ürünün menşe ülkesindeki Onaylı Kuruluş tarafından verilecektir. Suudi Arabistan’a sevk edildiğinde malların sevkiyatına eşlik etmelidir. Her sevkiyatın kendi Uygunluk Sertifikasına sahip olması gerekir. İki sevkiyat aynı Uygunluk Belgesini kullanamaz. Uygunluk Belgesi sadece belirli bir süre için geçerlidir ve üzerinde son kullanma tarihi belirtilir.

Tüm malların ayrıca çıkarılamaz bir menşe göstergesi olmalıdır. Gösterge üzerlerine yerleştirilmezse, ithalatçı sorunu çözene veya sorunun bir daha olmayacağına dair güvence verene kadar bekletilecektir. Para cezası verilebilir veya mallar menşe ülkeye iade edilebilir.

SALEEM NEDİR?

SALEEM, Suudi Ürün Güvenliği Programıdır. Bu yeni Suudi Ürün Güvenliği Programı, Suudi Arabistan’a ithal edilen malların ve ürünlerin en yüksek güvenlik standartlarını karşılamasını ve böylece tüketicilerin güvenliğini, çevrenin korunmasını ve enerji tasarrufunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

SASO NEDİR?

SASO, 03/03/1392 H tarih ve M / 10 Sayılı Kraliyet Kararnamesi uyarınca kurulan ve Ticaret ve Yatırım Bakanı Ekselansları tarafından yönetilen “Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO)” nun kısaltmasıdır. MoCI). SASO’nun sorumluluğu, krallık içindeki tüm endüstriyel ve hizmet faaliyetlerinde standartların oluşturulması ve bir kalite ve standardizasyon kültürünün yayılmasıyla ilgilidir.

SASO ayrıca Körfez Standardizasyon Örgütü’nün (GSO) bir üyesidir.

SASO TEKNİK DÜZENLEMELER NE DEMEK?

Teknik Yönetmelik, bir grup yüksek veya orta riskli ürün için uyulması gereken teknik gereklilikler, test yöntemleri ve uygulanabilir idari hükümler konusunda ilgili paydaşlara rehberlik eden, SASO Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler aynı zamanda Düzenleyici Kurumlara ve Piyasa Gözetim Yetkililerine Suudi Arabistana sevk edilen Düzenlemeye Tabi Ürünleri sürekli olarak değerlendirme yetkisi veren yasal hükümler içerir. Ayrıca SASO, Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) onay alırken aynı zamanda Teknik Yönetmelikleri yayınlamadan önce İslam Şeriat yasası tarafından belirlenen şartları karşılar.

Suudi Ürün Güvenliği Programından kim sorumludur?

Suudi Ürün Güvenliği Programı, Sertifikasyon Kuruluşları (CB’ler) ve MOCI ve Suudi Arabistan Gümrükleri gibi diğer Suudi Arabistan Hükümet Otoriteleri tarafından sağlanan teknik istişarelerin yanı sıra SASO içindeki çeşitli departmanlar tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir ve bu nedenle, yukarıda belirtilen tüm kuruluşlar, Suudi Ürününden toplu olarak sorumludur.

Neden CGS TEST
CGS TEST, geniş endüstriyel deneyime sahip nitelikli ve deneyimli teknik uzmanlardan oluşan bir ekiple çalışmaktadır. En uygun maliyet ve hızlı çözümle müşterilerine çözüm sunar.

    Translate »
    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com