ATEX Belgelendirme

ATEX Belgesi

CGS Test Hizmetleri, ATEX Belgelendirme süreçleriniz için profesyonel hizmet sunar, uzmanlığımıza güvenin!

Patlayıcı bir atmosferde kullanılan ürünler için tasarım gereksinimleri, patlayıcı olmayan bir atmosferde kullanılanlardan önemli ölçüde farklıdır. Ayrıca, kullanılabilecekleri patlayıcı ortam türüne bağlı olarak önemli tasarım farklılıkları vardır. Bu nedenle, ürün tasarım sürecinin başlangıcında tasarım sonuçlarının ne olduğunu anlamak zorunludur.

Doğru varsayımların ve kararların alındığından emin olmak, ürünlerinizi test etmek, size uygun sertifikaları sağlamak ve imalat veya tedarikçinizin kalite değerlendirmesini yapmak için ATEX uyum sürecinin her adımında size yardımcı olabiliriz.

2014/34 / EU  ATEX Direktifi nedir?

2014/34 /EU  ATEX bir Avrupa Direktifidir ve CE İşareti kapsamına girer. Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılacak mekanik ve elektrikli ekipman için geçerlidir.

Patlayıcı bir ortamda kurulmak ve / veya kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli ve mekanik ekipman, kazara patlamalara neden olabilir.

Patlayıcı bir atmosfer, havada asılı tutulan yanıcı gazların, buharların, sislerin ve / veya tozun bulunduğu bir ortamdır. Elektrikli ve mekanik ekipman, uygun önlemler alınmazsa böyle bir atmosferi tutuşturabilir.

ATEX Direktifi, potansiyel olarak patlayıcı atmosferlerde kullanılması amaçlanan her türlü ekipmanı ve / veya koruyucu sistemi, ayrıca ekipmanın veya koruyucu sistemin güvenli çalışmasını desteklemek için tasarlanmış her türlü güvenlik, kontrol veya düzenleme cihazını kapsar.

Onaylanmış Kuruluş (Bağımsız Değerlendirme) Gerekli mi?

Bir üretici, ürünlerini değerlendirmek için gerekli prosedüre başlamadan önce, söz konusu ürünün öz değerlendirme gerektirip gerektirmediğini veya bir Onaylanmış Kuruluşun dahil edilmesi gerekip gerekmediğini belirlemeleri önemlidir.

Onaylanmış kuruluş, ürünleri AB pazarına sunulmadan önce değerlendirmek için gerekli uygunluk testlerini yapmaktan sorumlu bir kuruluştur. Bu organlar, bireysel Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından belirlenir.

Üreticiler herhangi bir koruyucu ekipman veya sistemin güvenliğini kendi kendilerine onaylayamazlar. Testleri yapmak için resmi bir onaylanmış kuruluşa bağlı bir test laboratuvarı tutmaları ve raporları onaylanmış kuruluş personeline göndermeleri gerekmektedir. Onay alındıktan sonra, bildirimde bulunan kurum, ürünün ATEX direktifine uygunluğunu kanıtlamak için bir sertifika verecektir.

ATEX Belgesi Kapsamına Giren  Ürünler

Bu direktif şunları kapsar:

Potansiyel olarak patlayıcı bir atmosferi tutuşturabilen herhangi bir elektrikli veya mekanik ekipman.
Patlama delikleri gibi patlamaları önlemek için ekipmana takılabilen herhangi bir bağımsız koruyucu sistem
Herhangi bir ekipmanın ve / veya koruyucu sistemin güvenli çalışmasını destekleyen güvenlik cihazları, kontrol cihazları ve düzenleyici cihazlar.
Yalnızca ekipmanın veya koruyucu sistemin bir parçası olarak çalışan, ancak otonom işlevi olmayan bileşenler.

 

ATEX Kapsamına Giren Örnek Ürünler

ATEX direktifi kapsamına giren bazı ekipman ve koruyucu sistem örnekleri aşağıdaki gibidir:

İnertleme sistemleri
Boya püskürtme kabinleri
Gaz türbinleri
Buhar türbinleri
Benzin pompaları
Kablolar
Döner mekanik contalar
Kovalı elevatörler
Forkliftler
Taşınabilir, basınçlı kabinler
Otomatik yağlama sistemleri
Elektrikli iz ısıtma sistemleri
Wi-Fi erişim noktaları
Uçucu maddeler için buzdolapları ve saklama dolapları

ATEX  Kapsam Dışı Ürünlere Örnekler

ATEX direktifinin kapsamına girmeyen ürünler aşağıdaki gibidir:

Tıbbi cihazlar
Taşıma için kullanılan ekipman
Ev içi veya ticari olmayan ortamda kullanılacak ekipman
Kişisel koruyucu ekipman
Denizde seyreden gemiler ve mobil açık deniz birimleri, bu tür gemilerin veya birimlerin güvertesinde bulunan ekipmanlar dahil

ATEX BELGENDİRME SÜRECİ NASIL OLMALI?

Uygunluğu Kontrol Et
Üreticilerin, ürünlerinin üretim aşamalarının yanı sıra tasarım sırasında da uygunluk değerlendirme prosedürlerini gerçekleştirmesi gerekir. Böyle bir değerlendirme, ürünün ATEX direktifine uygun olduğunu ve bu nedenle AB pazarına sürülmeye uygun olduğunu göstermek için gereklidir.

Üreticilerin ayrıca ürünlerinin güvenliğini onaylamak için uygunluk değerlendirme kuruluşlarına veya onaylanmış kuruluşlara başvurmaları gerekmektedir.

Laboratuvar Testi Yapın
Üreticilerin laboratuarlara yaklaşarak uygun testleri gerçekleştirmesi gerekir. Raporlar daha sonra ürünün güvenliğini göstermek için bir sertifika verecek olan onaylanmış kuruluşlara gönderilmelidir. Bu sertifika, ürünün AB pazarı için güvenli kabul edilmesi için zorunludur.

Uygunluk Beyanı (içindekiler)
Bir uygunluk beyanının temel düzeni ve içeriği tüm direktifler için ortaktır, ancak her direktif için biraz farklılık gösterebilir.

Aşağıdakiler çoğu yönerge için gereklidir

Üreticinin adı ve adresi
Ekipmanın açıklaması ve / veya seri numarası
İlgili uyumlaştırılmış standartlara referans
Gerektiğinde uygunluğun beyan edildiği spesifikasyonlara atıf
İmza sahibinin ayrıntıları
CE işareti eki yılının son iki rakamı
Teknik döküman
Direktif 2014/34 / EU, üretici tarafından teknik dokümantasyon oluşturulmasını gerektirir. Teknik belge, söz konusu cihazın Direktifin gerekliliklerine uygunluğunun değerlendirilmesinde etkilidir.

Teknik Dosya aşağıdaki unsurları içermelidir:

Ekipmanın veya koruyucu sistemin açıklaması
Tasarım ve imalat çizimleri ve düzenleri
Ürün çizimlerini ve işleyişini açıklayan açıklamalar
Ürünün tamamen veya kısmen uyumlaştırılmış standartlara uygun olduğunun kanıtı
Uyumlaştırılmış standartlara uyulmamışsa veya kısmen uygulanmışsa, direktifin gerekliliklerine uymak için atılan adımların ayrıntıları
Hesaplamalar ve incelemeler
Test raporları
Onaylanmış kuruluştan sertifika
CE İşareti
Gerekli tüm adımlar atıldığında, ürüne CE işareti yapıştırma zamanı gelmiştir. İşaret, ekipman, ambalaj veya talimatların üzerine yerleştirilmelidir. Harfler dikey olarak eşit boyutlarda olmalı ve 5 milimetreden küçük olmamalıdır. Ürünü de kapsayan başka Direktifler varsa, CE işareti yalnızca tüm Direktifler karşılandığında eklenmelidir.

    Translate »
    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com